Information

Uppfigt

Innehåll

Priser

Bokföring

- Bokföring

- Leverantörs- och kundfakturor

- Kontoföring med bankkoppling

- Löner

- Deklaration av
  - Löner

  - Skatter

  - Moms

  - Årlig deklaration

  - med mera

- Beror alltid på storlek, omsättning och verksamhet.

Minimum pris: 150,00 euro/mån

Starta företag (UAB xxxxx)

- Hantering av dokumentation

- Registrering av företagsnamn

- Registrering av ägare

- Registrering av direktör/VD

- Registrering av startkapital

- med mera

- Beror på storlek och verksamhet

Minimum pris: 1200,00 euro (engångskostnad)

Avsluta befintligt företag (UAB xxxx)

- Hanteirng av dokumentation

- Hantering av deklaration

- Hantering av bankkonton

- Hantering av lagring av dokumentation hos - - Registru centras

- med mera

- Beror på storlekt och verksamhet

Minimum pris: 850,00 euro (engångskostnad)

Skatte- och anställningsfrågor

- Kan hadla om olika sorters frågor som tar  
  olika lång tid att svara på.

- Beroende på frågan och om eventuell utredningstid behövs.

Minimum pris: Kostnadsförslag

Ändring av startkapital (UAB xxx)

- Ta fram dokumentation

- Registrering av nya kapitalet

- Pris beror på storleken

Minimum pris: 100, 00 euro (engångskostnad)

Skapa "enkla" hemsidor

- Ta fram ett för er lämpligt material

- Skapa hemsidan

- Publisering av Hemsidan

- Kostnader för webutrymme hos
  webleverantör handhas av kunden.

- Beror på storleken av hemsidan

Exempelpris 1-3 sidor = 650,00 euro

Prisuppgifter för produkter

- Efterforskning av priser för produkter som är
  av intresse för företag och/eller
  privatpersoner.

- På förfrågan

Produktion av gravstenar

- Produktion av gravstenar inkl. tansport till
  gravplats och/eller företag för uppsättning.

- På förfrågan